Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków ul. Nowowiejska 20 00-653 Warszawa

+ 48 22 234 57 02 mis.konferencja@gmail.com

MIŚ 2018